پست ثابت

برای مطالب جدیدتر به ادامه مراجعه فرماید

 

انسان در انگاره های بشری والگوی اسلامی

مولفین: دکتر جعفر شانظری ومحرم علی خلیلی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1392

معرفی کتاب:

محوری ترین بحث این کتاب، بررسی پارادوکس های انسان در مکاتب فلسفی بشری وارائه پارادایم اسلامی در این  بحث است.

در پشت جلد این کتاب، فقره از مقدمه آن را آورده که تقریبا هدف تحقیق را بیان می کند. « گزاره هایی چون « خدا شناسی»، « انسان شناسی» و « جهان شناسی» ازمحوری ترین مسایلی است که درطول تاریخ تفکر بشر، اندیشه وی را به خود مشغول داشته است. در این میان، عرصه و گسترۀ وجودی انسان، آن را در رأس این مثلث قرار داده، زیرا همچنانکه خود، اسرار و رموزی در آفرینش و وجود خویش دارد، از یک سو پیش شناخت خداشناسی قرار گرفته و از سوی دیگر شناخت جهان در گرو شناخت انسان است از این رو؛ بسیاری از عناوین مکاتب و تفکرات پدید آمده در عصر حاضر، مستقیم و یا غیر مستقیم معطوف به پرسشی از انسان است. اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، هرمنوتیک، فمینیسم و... چهره های متفاوت از فلسفه غرب است که پس از رنسانس بوجود آمده و از انسان و جایگاه او در هستی سخن می گوید وتماما در تلاش اند که به چیستی وکیستی انسان پاسخ گویند. » در نتیجه مکاتب فلسفی غرب و اندیشه های بشری، از حل پارادوکس انسانی اظهار عجز می کنند، و پس از آن پارادایم اسلامی که با توجه به شناخت ابعاد وزوایایی شخصیتی انسان ارائه شده است، مورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد

 

محل های فروش:

اصفهان

1- انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، شماره تماس:  03136680062

2- علم گستر سپاهان، شماره تماس: 03132219979

تهران

1- انتشارات جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، تلفن: 021366487626

2- کتابیران: شماره تماس: 02166566509

3- دانشیران: تلفن: 02166400220

پایگاه انترنتی: bookjdi.irموضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 23:23 | نویسنده : محرم علی خلیلی |


آزادی مذهب یکی از اقسام آزادی عقیده وبه طور کلی آزادی فکر و وجدان است، آزادی عقیده، یعنی امکان پیوستن به یک فکر یا ایمان یامذهب بدون ترس.
قبل از ورود به بحث از عقیده ومذهب لازم است نقش مذهب وعقیده را درتکامل شخصیت وزندگی انسان واکاوی کنیم ودرضمن دوسوال ارزش مذهب وعقیده را تقریب کرده وآزادی آن را نیز ارزش گزاری کنیم.
سوال اول ، آیا مذهب وعقیده درشخصیت انسان دخالت دارد؟ یعنی انسان بامذهب وعقیده خاصی دارای کمال وفضیلت خواهد بود و یا بانبود عقیده؟
سوال دوم« آیادینی حق دارد پدید بیاید وپس از پدیدآمدن مردم را ازانتخاب دین دیگری منع بکند آیا این منطقا شدنی است؟ مثالی بزنیم که درعرصه حقوق وسیاست پاره ای از استادان حقوق زده اند؛ آیا می توان پارلمانی داشت که آن پارلمان مردم را ازانتخاب منع کنند؟ یعنی آیا کسانی که تمام هویت وسمتشان ازانتخاب است می توانندبا انتخاب درافتند؟ آیا وجود چنین پارلمانی پارادوکسیکال نیست؟ آیاچنین حقی را به نمایندگان مردم می توان دادکه وقتی که عده ای از نردبان حق انتخاب بالارفتند وبه منصب ومسند خود رسیدند لگدبه نردبان بزنند وآن را بشکنند؟»
برگرفته از کتاب: انسان در انگاره های بشری والگوی اسلامی. تألیف : دکتر جعفر شاه نظری – محرم علی خلیلی، ص 213 و214

 موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، ادبیات ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : جمعه بیست و پنجم مهر 1393 | 20:43 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

ماجرای لاک پشت:

این داستان را استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی، در کتاب وجود رابط ومستقل در فلسفه اسلامی آورده است. (ص 104)

اما پیش از ذکر داستان ، یاد آوری حدیثی از نبی اکرم  و شعری از  مولانا به فهم بیشتر داستان کمک می کند پیامبر فرمود:کلم النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهمِ.

شاعر می گوید:

     پشه کی داند که این باغ  از کیست         در بهاران زاد و مرگش در دی است

 کر م  کاندر چوب زایید  است  حال               کی  بداند چوب  را  وقت  نهال 

داستان از این قرار است : روزی لاک پشت، به دوست خود ماهی گفت:« پس از گردش بسیار بر روی سطح زمین  به دریاچه باز گشته ام»

ماهی براساس یک قیاس به نفس، که همواره گریبان  گیر  اشخاص است؛ گفت:« آنچه مسلم است این است که می خواهی بگویی در آنجا شنا کرده ای؟ » لاک پشت، در پاسخ گفت: « دوست عزیز، زمین جامد است و باید روی آن راه رفت وبه هیچوجه  نمی توان در آنجا شنا کرد.»  ولی ماهی که نسبت به لاک پشت سخت بد بین شده بود، اصرار می ورزید وپافشاری می کرد که در دریا چیزی مانند آنچه تو ادعا می کنی وجود ندارد. شاید ماهی با زبان بی زبانی به لاک پشت می گفت که این هیچی نمی فهمد.

در باره فعالیت های فرهنگی که  مهمترین وحیاتی ترین  موضوع جوامع فعلی هست، بایکی از دوستان صحبت می کردم، با هرزبان که خواستم بفهمانم که فرهنگ کشور ما با کشور شما فرق می کند، قبول نکرد که نکرد، اصرار داشت بر اینکه باید بگونه باشد که من میگویم، دقیقا سخنی گفت که ماهی به لاک پشت می گفت، یعنی« دریا چیزی مانند آنچه تو ادعا می کنی وجود ندارد.» در آخر هم به من گفت چرا شما هیچی نمی فهمید؟ چرا این قد محدود هستید؟  واقعا من جوابی نداشتم...

 موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار ، حوادث

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 21:44 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

دین جاده دو سویه است، می تواند گمراه کننده نیز باشد.

دین در یک تعبیر دو خاصیت مهم دارد، چنانچه قرآن در سوره اسراء آیه 82 می گوید برای برخی شفادهنده است وبرای برخی دیگر گمراه کننده. از اینرو برای هیچ کس بهشت وجهنم تضمین شد نست. عاقلانه نیست که کسانی خود را مالک دین بدانند و بهشت را خانه تضمین شده خود وجهنم را سرنوشت محتوم مخالفان ورقیبان خود بداند.   خواص نجات وهدایت ویا زبونی وضلالت به متدین بستگی دارد که می خواهد هدایت شود ویا گمراه. دین تنها وسیله ای است که به انسان کمک می کند تا زود تر به مسیر که میخواهد برسد. از اینرو برخی آن را به تناب تشبیه کرده وبرخی نیز به نردبان. گویند همانطوری که تناب از چاه بیرون می آورد، می توان از تناب استفاده کرده و در ته چاه رفت، همانطوری که با نردبان می توان پشت بام رفت، می توان از پشت بام به پاین آمد، در این نه تناب ونه نردبان هیچ جرمی ندارد.مولوی می گوید:

زانکه از قرآن  بسی گمره شدند              زان رسن قومی درون چه شدند.

مر رسن را نیست جرمی ای عنود          چون تو را سودای سر بالا نبود.

 صرف تناب داشتن انسان را از چاه بیرون نمی آورد، ونردبان داشتن به پشت بام هدایت  نمی کند. بستگی به این دارد تو می خواهی کجا بروی. بازه به گفته مولانا

بال بازان را سوی سلطان برد        بال غازان را به گورستان برد.

تعبیرات «سبیل»، «صراط»، «حبل»،« سراج» و.... نیز اشاره به دوسویه بودن دین دارد.  سخن در این است که سرنوشت انسان معطوف به اراده وهمت اوست، مفاهیم، مولفه ها وفاکتور های اعتقادی ، اجتماعی، سیاسی ، و... همه جاده دو سویه اند، فقط  به قول سهراب چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید. برخی برای نجات ورستگاری به دین پناه می برد، وبرخی نیز به همین منظور از دین فرار می کند. توضیح بیش از این در این صفحه نگنجد

 موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:38 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

دوستان ودشمنان مفرط علی (ع)


بزرگترین پیام که بمناسبت عید غدیر می توانیم به دوستان ودشمنان علی یاد آوری کنیم.
حضرت علی فرمود : و سيهلك فيّ صنفان: محبّ مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحقّ، و مبغض مفرّط يذهب به البغض إلى غير الحقّ.
دو طايفه در باب من خود را به هلاکت انداخته اند: يكى دوست مفرط كه اعتقاد زياده از حد در باره ما كنند و ديگرى مبغض مفرط كه كين و بغض مارا در دل خود جاى دهند.
از دنیای غرب نمی گویم اما دنیایی اسلام را همین دو طایفه پر کرده اند، تمام همت خود را برآن می گمارند تا بر افراط و جاهلیت که ذاتا دلیل ناپذر است؛ دلیل بیاورند. که هیچ منطقی در برابر شان کار ساز نیست.
واقعا این سوال بی پاسخ است که آیا دوستان ودشمنان مفرط علی، او را شناخته اند؟ آیا علی چنین بوده وچنین می خواهد که ما هستیم و انجام می دهیم؟ افراط و تفریط ؟
ذکر سخنی از شوپنهاور در این در مورد بی فایده نیست که می گوید: اگر ما چیزی رامی خواهیم برای آن نیست که دلیلی برآن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم؛ حتی برآن دنبال فلسفه والاهیات می رویم که پوشش ونقابی بر روی امیال خود پیدا کنیم.
ونیز او می گوید « اگر باشخصی مباحثه کنیم وتمام قدرت استدلال وبیان خود را به کار اندازیم، چقدر تلخ وخشمگین خواهیم شد وقتی بفهمیم طرف نمی خواهد بفهمد وما با اراده او سروکار داریم» ازاینجا ست که منطق بی فایده است» تاریخ فلسفه ، ویل دورانت، ترجمه: عباس زریاب، ص 282
بزرگترین ویژگی حضرت علی شجاعت او بود که در تمام ابعاد زندگی اش تبارز داشت وبخصوص در اینکه دشمن ظالم و یاور مظلوم باشند.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار ، مناسبت های دینی وتاریخی

تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 22:53 | نویسنده : محرم علی خلیلی |
 

فلسفه، جایگزین خداوند:

«بَل» پرسیده بود که آیا شهری که مردم آن همه منکر خدا باشند، می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ ولتر در جواب میگوید:« بلی، اگر این اشخاص همه فیلسوف باشند ممکن است»

منبع : تاریخ فلسفه ، ویل دورانت، ترجمه: عباس زریاب، ص219موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 16:24 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

معمولا پیروان ادیان ومذاهب التزام خود را به چند چیز مبتنی می کنند،  مثلا مسیحیت هویت دینی خود را در ا ین می دانند که مشروبات الکلی نخورند، یا کاتولیک ها تمام هم وغم شان را معطوف به این کرده اند که  رابطه جنسی خارج از چارچوب زنا شویی نداشته باشند.

دریکی از آئین های هندو کسی که گوشت گاو نخورد، حد اقل هفته یک بار به پرستشگاه برود، اگر زن بود وشوهرش  وفات کرد، حاضر به سوختن باشوهر شود، رستگار  شده است.

شیعه هم در این خلاصه شده است که مرد ریش داشته باشد وزن حجاب. اگر نماز جماعت را در مسجد برگزار کند تمام دینداری را بدست آورده است.

یا : اگر آتش میان پوست داری     نسوزی گر علی را دوست دارد

عجب دین  وعجب دینداری...چقد آسان، چقد کم، .... اینطوری به نظر می رسد هیچ کس اهل جهنم نخواهد بود.

ازخودمان بگویم، شیعه باشیم و مردها ریش دارند وزن ها حجاب، با این حال مردم آزاری چقد می چسبد؟ طعن ، توهین، تحقیر، ملیت پرستی، نژاد پرستی، تعصب ،  دروغ، کلاه گزاری، فریب، چشم چرانی ....  همه حلال ، بلکه عین انسانیت و شرافت است ....  با جرئت می توانیم  بگویم فقط ما اهل نجاتیم ودیگران در ضلالت وگمراهی  مطلق....    

 موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | 16:14 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

بسیاری از آفات و امراضی که دامنگیر انسان می شود- اعم ازجسمی و روحی- بخاطر جهلی است که انسان نسبت به خود دارد. از همین رو انسان گاهی خود را کوچک می بیند و در دام ذلت، عدم اعتماد به نفس، احساس حقارت افتاده و گرفتار می شود وگاهی خود را بزرگ تر آز آنچه هست می بیند واسیر امراضی چون کبر، غرور، حسادت، تعصب، استکبار و... می گردد. گاهی چون فرعون، جزخدای خویش، خدای دیگری را برای انسان ها به رسمیت نمی شناسد،« وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْري » و یا خطاب به مردم می گوید « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى» وگاه نیز در اثر تفرعن فرعونی ، مقام بندگی که درحقیقت سلطانی هست را از یاد می برند. آبشخور آفت ملیت گرایی وبرتری نژادی نیز بیشتر ازجهالت فرد ویا جامعه است.
به هر حال پیام بزرگ ومهم دین این ا ست که قبل از همه چیز خود را بشناس. «اعرف نفسك أيّها الإنسان تعرف ربّك» در دام خود بزرگ بینی وخود کوچک بینی نیفتی!!!
برگرفته از کتاب: انسان در انگاره های بشری والگوی اسلامی/ ص 88موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | 16:12 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 شوپنهاور هر روز برای غذا در « انگلیشر هوف» ( مهمانخانه انگلیسی ها) می رفت. هروقت می خواست در این مهمانخانه غدا بخورد یک سکه طلا روی میز می گذاشت وپس ازغذا دوباره آن را برمی داشت، پیشخدمت فضولی علت این کار دایمی را از او پرسید واو در پاسخ گفت که نذر کرده است هر وقت انگلیسها در این مهمانخانه بجز زن و سگ واسب از چیزهای دیگری سخن گفتند، این پول را به صندوق خیریه بپردازد.

=======

اما انگار آن سکه طلا هیچ وقت به صندوق خیریه نرفت.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : پنجشنبه بیستم شهریور 1393 | 0:48 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

درجامعه اروپا، اخلاق در دو دوره تاریخی تعریف متفاوت وبلکه متضاد داشته است. گفتنی این  تعریف دوگانه زایده تحول در منبع قدرت بوده است.

درقرون وسطی وپیش از آن؛ زمانیکه جامعه و دولت از کلیسا فرمان می برد، اخلاق با رویکرد کلیسایی وبا محوریت معرفتی پاپ ها وکاردینال ها تعریف می شود، دراین تعریف منافع کلیسا بیش ازهمه مدنظر است، هر نوع تفکر، اراده  وعمل که منافع کلیسا را به چالش بکشد، درتضاد وناسازگار با اخلاق الهی شناخته می شود، زیرا اربابان  کلیسا خود را نمایندگان خداوند در زمین می معرفی کرده اند، از اینرو  مبتکران، مخترعان وروشنفکران مثل سقراط، افلاطون،و.... گالیله، ماکیاولی، میکل آنژ و.... بجرم ابتکار، خلاقیت وتفکر آزاد به حبس ونیستی محکوم می گردند.

اما همزمان با تولد رنسان که فصل دیگر تاریخ اروپا ورق  می خورد، وقدرت از کلیسا به دولت منتقل می شود وخود کلیسا نیز از دولت فرمان می برد،  اخلاق بیش از آنکه  الهی با تعریف کلیسا باشد، انسانی می شود وهمه چیز با منافع مادی انسان چون شهوت، قدرت، لذت، جنسیت، و... تعبیر وتفسیر می شود. این مسئله باعث بحران اخلاقی درغرب  می شود.

بالاخره سیر تاریخی اروپا با مدرنیزه شدن افکار واندیشه وساختار زندگی مردم،  به این کشاکش تاریخی نقطه پایان گذاشت که این دولت است که می بایستی به رتق وفتق امور بپردازند، کلیسا فقط در رابطه بندگان با خداوند می تواند سخن گویند، ودر تنظیم ارتباط بین انسان ها ویا دولت ها صلاحیت اظهار نظر  ندارد. برخی نیز موفقیت های جامعه مدرن غرب را مدیون خلع  کلیسا از قدرت می دانند.

دولت های اسلامی بخصوص عربی در این کشاکش دست وپنجه نرم می کنند، تا باشد که ببینیم  مسیر اروپا را می پیمایند و یا طرح نو در می اندازند.

بالاخره تکلیف جوامع اسلامی معلوم می شود که از دین فرمان برند یا از دولت ویا از هردو؟موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 | 22:46 | نویسنده : محرم علی خلیلی |