پست ثابت

برای مطالب جدیدتر به ادامه مراجعه فرماید

 

انسان در انگاره های بشری والگوی اسلامی

مولفین: دکتر جعفر شانظری ومحرم علی خلیلی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1392

معرفی کتاب:

محوری ترین بحث این کتاب، بررسی پارادوکس های انسان در مکاتب فلسفی بشری وارائه پارادایم اسلامی در این  بحث است.

در پشت جلد این کتاب، فقره از مقدمه آن را آورده که تقریبا هدف تحقیق را بیان می کند. « گزاره هایی چون « خدا شناسی»، « انسان شناسی» و « جهان شناسی» ازمحوری ترین مسایلی است که درطول تاریخ تفکر بشر، اندیشه وی را به خود مشغول داشته است. در این میان، عرصه و گسترۀ وجودی انسان، آن را در رأس این مثلث قرار داده، زیرا همچنانکه خود، اسرار و رموزی در آفرینش و وجود خویش دارد، از یک سو پیش شناخت خداشناسی قرار گرفته و از سوی دیگر شناخت جهان در گرو شناخت انسان است از این رو؛ بسیاری از عناوین مکاتب و تفکرات پدید آمده در عصر حاضر، مستقیم و یا غیر مستقیم معطوف به پرسشی از انسان است. اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، هرمنوتیک، فمینیسم و... چهره های متفاوت از فلسفه غرب است که پس از رنسانس بوجود آمده و از انسان و جایگاه او در هستی سخن می گوید وتماما در تلاش اند که به چیستی وکیستی انسان پاسخ گویند. » در نتیجه مکاتب فلسفی غرب و اندیشه های بشری، از حل پارادوکس انسانی اظهار عجز می کنند، و پس از آن پارادایم اسلامی که با توجه به شناخت ابعاد وزوایایی شخصیتی انسان ارائه شده است، مورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد

 

محل های فروش:

اصفهان

1- انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، شماره تماس:  03136680062

2- علم گستر سپاهان، شماره تماس: 03132219979

تهران

1- انتشارات جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، تلفن: 021366487626

2- کتابیران: شماره تماس: 02166566509

3- دانشیران: تلفن: 02166400220

پایگاه انترنتی: bookjdi.irموضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 23:23 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

این مسئله در کشورهای جهان سوم بیشتر محسوس وملموس است. بعضی به لحاظ مقام وموقعیت اجتماعی  به تمام سوالات ومشکلات مرد پاسخ می دهد، از مسائل شرعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و... تا نجومی وکیهانی... در کشورهای مثل افغانستان دو نفر به سوالات مردم پاسخ می دهند 1- روحانی ویا آخوند، هرچند حوزه تخصص روحانیت مسائل دینی وشرعی است،اما برای هرسوالی جوابی در جیب شان دارد. 2-  ریس ویا ریش سفید قریه به لحاظ آنکه ریش سفید است.  اینگونه جوامع  ممکن است ناخواسته گرفتار آسیب ها وضرر وزیان های  شود، که شاید جبران ناپذیر باشد. از مهمترین آن اینکه هیچ گاه تخصص جایگاه خود را پیدا نمی تواند همواره در دام نخبگان قومی به جای نخبگان علمی اسیر خواهند ماند.

الکسیس کارل می گوید:شهرت بی حد یکی متخصص نیز زیان هایی در بر دارد. اغلب دانشمندان که به علت اکتشافات  واختراعات مفید  خود سر شناس وممتاز  می شوند، گمان می برند که در دیگر کلیات علوم نیز به اندازه رشته خود صاحب نظرواطلاع اند. مثلا ادیسون گاهگاه به بیان نظریات مذهبی برای مردم می پرداخت ومردم نیز به تصور اینکه آن مکتشف بزرک در این رشته ها نیز همانند کارهای علمی اش متبحر است گفته هایش را به دیده احترام می شنودند ومی پذیرفتند. به این جهت بعضی از مردان بزرگی که خود راه پیشرفت بشریت را از جهاتی هموار کرده اند وقتی چیزهایی که به آن آشنا نیستند تعلیم می دهند از جهات دیگر این سیر تکاملی را متوقف می کند.[1][1] - ارتداد در اسلام، عیسی ولائی،  تهران، نشر نی، 1380، ص 244، به نقل از : انسان موجود ناشناخته، ص 58موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، افغانستان ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 22:18 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

زندگی در دنیایی مجازی بخصوص فسبوک، مثل  دنیایی واقعی تعریف دو سویه دارد. اگر بخوانی می خوانند، اگر لایک کنی لایک  می کنند، اگر تشکر کنی تشکر می کنند، اگر فحش بدهی فحش می دهند.

پس چه فرقی با دنیایی واقعی دارد،  ما در دنیا واقعی دقیقا با همین مشکل دست وپنجه نرم می کنیم، سلام بدیهی سلام می دهند، رفتی می آیند، دیدی می بینند،  قرض دادی قرض می دهند،  عیادت رفتی عیادت می آیند، ....

در این میان تفکر نهیلیستی تقویت می شود وهدف از زندگی رخت بر می بندد، برای  چه وارد  فسبوک می شویم، برای لایک کردن، بارک الله گفتن و....برای چه عیادت می رویم، تاروزی عیادت مابیایند ؟ برای چه فاتحه وعروسی می رویم تا روزی عروسی وفاتحه ما بیایند؟... آخر چه نصیب ما می شود؟ آیا هدف واقعی همین است یا اصلاهدفی نداریم؟

در فسبوک تنها ساعتها وقت گم می شود در دنیایی واقعی عمرمان گم شود، آخرین سود ما: خسرالدنیا والاخره...موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 21:47 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

چندین هزار سال  قبل پروتاگراس  گفت مقياس همه چيز، انسان است. انسان هرچه وهر نوعی که می فهمد وهر چه حکم می کند عین واقع وحقیقت است، حقيقت غير از آنچه انسان مى‏فهمد نيست، از آنجهت  که انسان ها به  صورت مختلف، متفاوت وبلکه متضاد می فهمند،مثلا کسی یک چیز را راست می پندارد وکسی دیگر دروغ،  پس می تواند یک چیز هم راست باشد وهم دروغ، هم ثواب باشد وهم خطا.  

يكى ديگر از همین شخصیت ها بنا گرگياس آب پاکی را روی دست همه ریخت وخیال همه را راحت کرد وگفت:  محال است چيزى موجود بشود و اگر هم به فرض محال موجود بشود قابل شناختن نيست و اگر به فرض محال شناخته شود قابل تعريف و توصيف براى غير نيست‏

 با این عبارت ها خواستند بگویند حقیقتی وجود ندارد، ماگشتیم  نبود شما نگردید نیست.

هرچند در آن زمان پاک سیرتانی چون سقراط برای زدودن  این اتهام ازحقیقت، با طمأنینه وسلامت روح روان، جام شوکران را سرکشید.اما دور باطل دنیا متوقف نشد و ادامه پیدا کرد.

جریانات وحوادث دنیایی امروز به خوبی از نظریه پروتاگوراس وگرگیاس حمایت می کند، ظالم  ومظلوم، قاتل ومقتول،  گرگ وگوسفند،.... همه حق هستند، برای کسی ثابت نشده است که حقیقتی وجود دارد، مکنونات ذهنی خود را حقیقت می دانند، این یعنی میزان همه چیز انسان است. پس در دنیا تنها این حقیقت وجود دارد که حقیقتی وجود ندارد.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی

تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 23:11 | نویسنده : محرم علی خلیلی |


چالش های درونی وحدت اسلامی

پیش نیاز:


گفتمان غالب در مجامع فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام، پراکندگی ها و تقسیمات جغرافیایی جهانی اسلام را، سوغات ناخواسته جهان غرب، بخصوص پس از جنگ های جهانی اول ودوم می دانند، اما پیش از آن، امت اسلام آبستن حوادث وناملایماتی بود که تضعیف وحدت اسلامی ووضع نابسامان کنونی را به دنبال داشت. به همان مقیاس که تاریخ از بعثت و رحلت حضرت محمد فاصله می گیرد، پیام ها و آموزه های  نجات بخش او نیز در پرانتز قرار گرفته وبلکه به فراموشی سپرده می شود وبه جای آن ناهنجاری های خودبنیاد داخلی- اسلامی ضخیمتر ووخیمتر می شود.

بقیه در ادامه مطلب....................

این نوشته در تارنماهای زیر نیز قابل دریافت  است:

سایت خبری تحلیلی وحدت نیوز

http://www.wahdatnews.com/farsi/?p=17558

پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه

http://shafaqna.com/persian/elected/item/63605.html

افغانستان آنلاین نیوز

http://news.af

سایت خبری تحلیلی رشد

http://www.roushd.com/newsIn.php?id=17032

سایت خبری تحلیلی خراسان زمین

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=2266موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها
ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 | 19:52 | نویسنده : محرم علی خلیلی |
منبع:راسخون
www.rasekhoon.net/article/print/738296
  چکیده:
 بحث عقل در ساحت دین، روایت گر رابطه عقل ودین است. این بحث که دارای سابقه و تاریخ پر فراز وفرود می باشد، بیشتر به عوامل خارجی وبیرونی بر می گردد، زیرا دین وخصوصا اسلام در ذات وماهیت خود هیچ تضادی باعقل وعقلانیت نداشته است بلکه آن را رسالت انسانی در حوزه حیات فردی واجتماعی می داند. هرچند سیرعقلانیت در اسلام نیز با چالش های جدی مواجه بوده است وجامعه وفرهنگ اسلامی گروه های چون ظاهر گرا در دامن خود پروریده است اما تأمل وتعمق در متون و منابع دینی، حکایت گر همگرای وبلکه مکملیت این دو برای همدیگر است. در موارد مختلف ومتعدد بر زندگی عقلانی وکار برد عقل در زاویه های مختلف حیات فردی واجتماعی تأکید داشته وزندگی منهای عقلانیت را مورد نکوهش قرار داده است. وجود استدلال های فلسفی وعقلی در متون دینی بخصوص قرآن کریم، حکایت از آن دارد که اسلام نه تنها براین امر تأکید ودعوت داشته است بلکه خود دین ومذهب عقلی است، که تئوری تفکیک بین آن دو، به معنی آگاه نبودن تئوریسین از آموزه ها ومولفه های آن هاست.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه هشتم مرداد 1392 | 5:10 | نویسنده : محرم علی خلیلی |
چکیده:

بحث انسان‌شناسی از دیرباز، توجه اندیشوران و پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. با توجه با گستره و پرجانبه بودن انسان، نظریات گونانی در باره شخصیت وحقیقت انسان بیان شده است، در این میان، اسلام به دلیل کمال وجامعیت از یک سو، شناخت حقیقت انسان از سوی دیگر، دیدگاه کاملاً متفاوت و متمایز با ایدئولوژی‌های بشری ارائه داده است. در نگاه انسان‌شناسی اسلامی، انسان استعداد سقوط وصعود تا بی نهایت را دارد، وعلت آن نیز دو بعدی بودن انسان است. انسان کامل، انسان متفاوت در ذات وماهیت با دیگر انسان‌ها نیست، بلگه فقط بخاطر به منصه ظهور رساندن استعدادهای مثبت ومعنوی خویش، شایسته حق‌نمایی گردیده است. کمال یک حقیقت تشکیکی است، فاصله ارزش واعتبار ائمه معصومین با انسان‌های دیگر، به چندین برابر میزان فاصله نور شمع و نور خورشید است، از این رو تنها ارتباطی که بین انسان کامل و امامت می‌توان تعریف کرد رابطه عموم وخصوص مطلق است.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه دهم تیر 1392 | 10:55 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 پرسش های چند در باره هزاره های افغانستان:

هزاره ها شیعه مذهب، دری زبان واز اقوام زرد پوست، سومین گروه بزرگ قومی در افغانستان هستند. وبا خصوصیات فیزیکی، زیستی، زبانی، مذهبی وفرهنگی کاملا متمایز ومنحصر بفرد ودر کوه پایه های مرکز افغانستان زندگی می کنند که اسباب حیرت وسردرگمی  مورخان وپژوهشگران داخلی وخارجی را فراهم ساخته، وباعث شده نظرات گوناگون وگاه متضاد را ابراز نمایند.


1-     موضوعات مرتبط: تبار شناسی اقوام افغانستان ، چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 22:55 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

تاجیک یک قوم است یا یک فرهنگ؟

با توجه به گوناگونی اقوال ونظریات در باره تاجیک ها این سوال مطرح می شود  که آیا تاجیک ها یک چارچوب اتنیکی وتباری هستند یا یک چارچوب فرهنگی وزبانی؟  به عبارت دیگر تاجیک ها یک گروهی خونی هستند ویا یک گروهی فرهنگی؟

نویسنده در پاسخ این سوال جغرافیایی تاجیک نشین را به دوبخش تقسیم می کند.وی می گوید: به نظر می رسد در تاجیکستان  واسیای میانه( ترکستان غربی) اصطلاح تاجیک بیشتر مفهوم تیره وتبار را افاده می کند. وبه همین معنا هم به کار می رود.اصطلاح تاجیک  در آن سامان از عصر استالین  برسرزبان ها افتاده، درست زمانی که بلشویک ها واستالین، ترکستان غربی( یا آسیای میانه امروز) را بربنیان زیست بوم پنج قوم ( قیرقیز، قزاق، ازبک، ترکمن وتاجیک) به پنج جمهوری جداگانه تقسیم کردند.
موضوعات مرتبط: تبار شناسی اقوام افغانستان ، چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 10:15 | نویسنده : محرم علی خلیلی |


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

به جای مقدمه:

بی تردید تاریخ فلسفه غرب، چهره های درخشانی را تجربه کرده است. اگر پیشرفت و گام های بلند واستوار غرب را در عرصه های مختلف مدیون این اندیشمندان وفلاسفه بدانیم  شاید سخن گزافی نباشد. هرچند آثار وتفکرات آن ها، پیام ها وپیامدهای منفی نیز در جامعه اروپا وچه بسا جوامع اسلامی داشته ودارد، اما من بسیاری از آنان را در برداشت های ناصواب از نظرات آنان وپیامد های که در پی این برداشت ها بر نظرات آنان مترتب شده است می دانم،  تئوریسین ها وصاحب نظران را از اتهامات ونسبت های ناروا  مبری می دانم. پیامد های منفی بیش از آنکه به گوینده ونویسنده وتئوریسین برگردد، به جهل، تعصب، پیشفرض ها، کج فهمی ها، ویا دست کم به تغایر فرهنگی و اجتماعی نویسنده و خواننده بر می گردد.

در باره سرایت تئوری های ونظریات اندیشمندان غربی در جوامع وفرهنگ اسلامی این نکته قابل یاد آوری است؛ که همانطوری که از شاه بیت این پاراگراف پیداست« اندیشمندان غربی» آن ها کسانی هستند که در فرهنگ و رسم ورسوم غربی زایش ورویش یافته است، تأثیر فرهنگ، جامعه، خانواده وخصوصا پدر ومادر را بر سرنوشت وافکار ونظریات انسان نباید از نظر دور داشت. توقع همگرایی و اظهار نظر اسلامی وولایی از کسانی که در فرهنگ وتفکر دیگر زایش ورویش یافته اند شاید بی جا وناصواب باشد.اما در اصل وحقیقت، انسان های غربی بر همان فطرت وشالوده ای افریده شده اند که انسان های جوامع اسلامی برآنند.« فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْه(الروم/30) اين فطرتى است كه خداوند،انسانها را بر آن آفريده‏» پیامبر گرامی اسلامی نیز فرموده است: « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِه‏»[1]

بی تردید، کسانی که در جوامع اسلامی واز پدر ومادر مسلمان زایده شده اند، هرچند  دارای سمت های استاد، معلم، دانشمند و ... هستند نیز دارای پرونده فاقد وعاری ازخطا و اشتباه نیستند.اگر صریحتر بگویم  چنین توقعی از هرانسانی نابجا خواهد بود. اما این نکته قابل یاد آوری است که در جوامع اسلامی زبان نقد وانتقاد آنطوری که بایسته وشایسته است گویا وروان نیست. به جای آنکه منتقدان خود را به فرموده امام صادق«وَ قَالَ ع أَحَبُّ إِخْوَانِي إِلَيَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي‏»[2] از بهترین دوستان خود بداند، انگ مخالف، خائن، تخریب گر، ... می زنند. علیرغم آن در جراحی ونقد نظریات دیگران خصوصا فلاسفه غربی با چنان جرئت وجسارت می تازند، که گویا هیچ شمی از حقیقت وعلمانیت در تئوری های آنان نیست. به دیگر سخن، در باب انتقاد پذیری وعدم آن، به نظر می رسد اندیشوران اسلامی ره افراط وتفریط ورا پیموده اند که هیچ کدام منطقی ومعقول نیست. زیرا توصه اکید قرآن کریم این است  «فبشر عبادیالذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِک الذِینَ هَدَاهُمُ اللهُ وَ أُوْلَئِک هُمْ أُوْلُو الْأَلْبَابِ» پس بشارت بده به بندگان من، آنان که به سخن گوش میسپارند و بهترین آنرا پیروی میکنند؛ خدا آنان را هدایت نموده است و اینان خردمندانند. (آیات17و 18 سوره زمر) اهل خرد تابع بهترین استدلال‎‎ها هستند، ومهم نیست که از چه کسی، واهل کدام دیار باشند اما به هر حال تعصب نمی ورزند.

آنچه که جوامع اسلامی را در بسیاری از ابعاد وجوانب زندگی با مشکل مواجه کرده است،  فقدان روحیه انتقاد پذیری یا افراط ها وتفریط های  است که صورت می پذیرد. که تعصب ناشایست جغرافیایی، منطقه ای، قومی و فرهنگی واجتماعی بر رنگ ولعاب آن افزوده است. حرکت تند وهابی گری در جوامع اسلامی وبسیاری از جریان های افراطی دیگر، به طور مستقیم زایده معصوم واره جلوه دادن اندیشه خویش هستند که هیچ انتقاد ودستی را توان آن نیست که آنان را مخدوش ویا به ابطال و تغییر وتحول بکشاند. این نگرش همانطوری که جامعه فعلی را با چالش جدی مواجه کرده است، خطرات وزیان های جبران ناپذیر را بر آینده تاریخ نیز خواهد داشت.

اما فلاسفه واندیشمندان غربی، گوی سبقت را از اندیشمندان جوامع اسلامی ربوده اند. بسیاری از اندیشمندان غربی برای ترویج روحیه انتقاد پذیری  وتضعیف  روحیه انتقاد ناپذیری تلاش قابل قدری کرده اند. دراین میان، ایمانوئل کانت، هیوم، دکارت وبه خصوص کارل پوپر قابل یاد آوری است.  آنان با تلاش های زبانی، قلمی، قدمی و... خطرات چنین نگرش را گوشزد کرده اند. خطر  چنين نگرشى را مى توان در خاطره اى كه پوپر از برخورد خود با يك جوان نازى نقل مى كند به خوبى مشاهده كرد مرد جوان در جواب انتقاد پوپر مى گويد: «ببينم مى خواهى بحث كنى؟ من بحث نمى كنم: من شليك مى كنم.» یعنی به جای انتقاد پذیری مى جنگد، مى كشد يا كشته مى شود.  پوپر برای جلوگیری از گسترش وبلکه زدودن چنین تفکری، مسئله ابطال پذیری گزاره ها را مطرح می کند. او معنی دار بودن گزاره ها را به ابطال پذیری آن می داند. که در جای خودش به بحث گرفته خواهد شد.

 

تذکر:

در پی ادعایی فوق دونکته قابل یاد آوری ولازم به توجه وتأمل است.

الف: منظور از فلاسفه واندیشمندان غرب، مطلق کسانی نیستند که در تاریخ غرب پرورش یافته وچند صباحی نیز میدان داری کرده اند. همانطوری که این برداشت در جوامع اسلامی ومتفکران واندیشمندان اسلامی نیز قابل تطبیق است. یعنی همانطوری که نمی توانیم فلاسفه واندیشمندان غربی را صرف به لحاظ اینکه غربی هستند، به طور مطلق رد یا تأیید کنیم، صاحب نظران جوامع اسلامی را نیز از آن رو که در جوامع اسلامی وبا فرهنگ اسلامی زایش ورویش یافته اند را تأید ویا رد کنیم. بلکه روی سخن من باشخصیت های چون پوپر و امثال آن است  که در حد وسع در این نوشته ونوشته های بعدی به تحلیل نظریات آن پرداخته می شود ویا در نوشته های قبلی ام به آن ها پرداخته شده است .

ب: از بزرکترین امتیاز فلسفه غرب، این است که انتقاد و انتقاد پذیری به صورت مستمر در این تاریخ جاری وساری بوده است. یعنی هیچ فیلسوفی ودر هیچ مقامی و کمالاتی به صورت معصوم واره جلوه ننموده است. در این نوشتار نیز اگر از فیلسوفی دفاع می شود ویا نظریاتش مورد تمجید قرار می گیرد، به معنای تأیید و قابل پذیرش دانستن تمام نظریات و عقاید وباورهای که از او صادر شده نیست. بلکه نگاه گزینشی، انتخاب آزاد، اختیار وحق انتقاد برای هر خواننده و برای شخصی نگارنده محفوظ است.

در این نوشته، شخصیت و اندیشه ای کارل ریموند پوپر فیلسوف معاصر انگلیسی - آلمانی به بررسی وکنکاش گرفته می شود اما پیش از آن شاه بیت نظریات آن را به خوانش بگیرید.

شاه بیت نظریات کارل ریموند پوپر

چکیده وعصاره ی نظرات پوپر، امور زیر است. وهمانها نیز باعث شد تا مطالب در باره آن بخوانم و مهمانان وبلاگم را نیز در  محصول خوانده هایم شریک وسهیم کنم.

الف: پوپر گفته تاریخی وارزشمند کانت را سر لوحه کار خویش قرار می دهد که گفته بود: جرئت وشهامت استفاده از خرد خود را داشته باشید.

ب: خرد تنها مرجع وسرمایه معنوی انسان است، که همواره بدان تکیه کرد.

ج: خرد را نباید به ابر اندیشمندان واگذار کرد.

د: عادت دفاع از بزرگ مردان را ترک گویم. چرا که بسیاری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای بزرگ مرتکب شده‌اند و تسلط فکری آنان هنوز مایهٔ گمراهی انسان‌هاست.

هـ: به نظر پوپر، حقیقت به صورت عینی وجود دارد و هدف اصلی انسان باید جستجوی مستمر آن در فرا روندی پایان ناپذیر باشد

کارل پوپر کیست؟[1] - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، ج‏58، ص187   

[2] - تحف العقول عن آل الرسول ص  366موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 | 0:21 | نویسنده : محرم علی خلیلی |