پست ثابت

برای مطالب جدیدتر به ادامه مراجعه فرماید

 

انسان در انگاره های بشری والگوی اسلامی

مولفین: دکتر جعفر شانظری ومحرم علی خلیلی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 1392

معرفی کتاب:

محوری ترین بحث این کتاب، بررسی پارادوکس های انسان در مکاتب فلسفی بشری وارائه پارادایم اسلامی در این  بحث است.

در پشت جلد این کتاب، فقره از مقدمه آن را آورده که تقریبا هدف تحقیق را بیان می کند. « گزاره هایی چون « خدا شناسی»، « انسان شناسی» و « جهان شناسی» ازمحوری ترین مسایلی است که درطول تاریخ تفکر بشر، اندیشه وی را به خود مشغول داشته است. در این میان، عرصه و گسترۀ وجودی انسان، آن را در رأس این مثلث قرار داده، زیرا همچنانکه خود، اسرار و رموزی در آفرینش و وجود خویش دارد، از یک سو پیش شناخت خداشناسی قرار گرفته و از سوی دیگر شناخت جهان در گرو شناخت انسان است از این رو؛ بسیاری از عناوین مکاتب و تفکرات پدید آمده در عصر حاضر، مستقیم و یا غیر مستقیم معطوف به پرسشی از انسان است. اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، هرمنوتیک، فمینیسم و... چهره های متفاوت از فلسفه غرب است که پس از رنسانس بوجود آمده و از انسان و جایگاه او در هستی سخن می گوید وتماما در تلاش اند که به چیستی وکیستی انسان پاسخ گویند. » در نتیجه مکاتب فلسفی غرب و اندیشه های بشری، از حل پارادوکس انسانی اظهار عجز می کنند، و پس از آن پارادایم اسلامی که با توجه به شناخت ابعاد وزوایایی شخصیتی انسان ارائه شده است، مورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد

 

محل های فروش:

اصفهان

1- انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، شماره تماس:  03136680062

2- علم گستر سپاهان، شماره تماس: 03132219979

تهران

1- انتشارات جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، تلفن: 021366487626

2- کتابیران: شماره تماس: 02166566509

3- دانشیران: تلفن: 02166400220

پایگاه انترنتی: bookjdi.irموضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 23:23 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 شوپنهاور هر روز برای غذا در « انگلیشر هوف» ( مهمانخانه انگلیسی ها) می رفت. هروقت می خواست در این مهمانخانه غدا بخورد یک سکه طلا روی میز می گذاشت وپس ازغذا دوباره آن را برمی داشت، پیشخدمت فضولی علت این کار دایمی را از او پرسید واو در پاسخ گفت که نذر کرده است هر وقت انگلیسها در این مهمانخانه بجز زن و سگ واسب از چیزهای دیگری سخن گفتند، این پول را به صندوق خیریه بپردازد.

=======

اما انگار آن سکه طلا هیچ وقت به صندوق خیریه نرفت.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : پنجشنبه بیستم شهریور 1393 | 0:48 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

درجامعه اروپا، اخلاق در دو دوره تاریخی تعریف متفاوت وبلکه متضاد داشته است. گفتنی این  تعریف دوگانه زایده تحول در منبع قدرت بوده است.

درقرون وسطی وپیش از آن؛ زمانیکه جامعه و دولت از کلیسا فرمان می برد، اخلاق با رویکرد کلیسایی وبا محوریت معرفتی پاپ ها وکاردینال ها تعریف می شود، دراین تعریف منافع کلیسا بیش ازهمه مدنظر است، هر نوع تفکر، اراده  وعمل که منافع کلیسا را به چالش بکشد، درتضاد وناسازگار با اخلاق الهی شناخته می شود، زیرا اربابان  کلیسا خود را نمایندگان خداوند در زمین می معرفی کرده اند، از اینرو  مبتکران، مخترعان وروشنفکران مثل سقراط، افلاطون،و.... گالیله، ماکیاولی، میکل آنژ و.... بجرم ابتکار، خلاقیت وتفکر آزاد به حبس ونیستی محکوم می گردند.

اما همزمان با تولد رنسان که فصل دیگر تاریخ اروپا ورق  می خورد، وقدرت از کلیسا به دولت منتقل می شود وخود کلیسا نیز از دولت فرمان می برد،  اخلاق بیش از آنکه  الهی با تعریف کلیسا باشد، انسانی می شود وهمه چیز با منافع مادی انسان چون شهوت، قدرت، لذت، جنسیت، و... تعبیر وتفسیر می شود. این مسئله باعث بحران اخلاقی درغرب  می شود.

بالاخره سیر تاریخی اروپا با مدرنیزه شدن افکار واندیشه وساختار زندگی مردم،  به این کشاکش تاریخی نقطه پایان گذاشت که این دولت است که می بایستی به رتق وفتق امور بپردازند، کلیسا فقط در رابطه بندگان با خداوند می تواند سخن گویند، ودر تنظیم ارتباط بین انسان ها ویا دولت ها صلاحیت اظهار نظر  ندارد. برخی نیز موفقیت های جامعه مدرن غرب را مدیون خلع  کلیسا از قدرت می دانند.

دولت های اسلامی بخصوص عربی در این کشاکش دست وپنجه نرم می کنند، تا باشد که ببینیم  مسیر اروپا را می پیمایند و یا طرح نو در می اندازند.

بالاخره تکلیف جوامع اسلامی معلوم می شود که از دین فرمان برند یا از دولت ویا از هردو؟موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 | 22:46 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

این مسئله در کشورهای جهان سوم بیشتر محسوس وملموس است. بعضی به لحاظ مقام وموقعیت اجتماعی  به تمام سوالات ومشکلات مرد پاسخ می دهد، از مسائل شرعی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی و... تا نجومی وکیهانی... در کشورهای مثل افغانستان دو نفر به سوالات مردم پاسخ می دهند 1- روحانی ویا آخوند، هرچند حوزه تخصص روحانیت مسائل دینی وشرعی است،اما برای هرسوالی جوابی در جیب شان دارد. 2-  ریس ویا ریش سفید قریه به لحاظ آنکه ریش سفید است.  اینگونه جوامع  ممکن است ناخواسته گرفتار آسیب ها وضرر وزیان های  شود، که شاید جبران ناپذیر باشد. از مهمترین آن اینکه هیچ گاه تخصص جایگاه خود را پیدا نمی تواند همواره در دام نخبگان قومی به جای نخبگان علمی اسیر خواهند ماند.

الکسیس کارل می گوید:شهرت بی حد یکی متخصص نیز زیان هایی در بر دارد. اغلب دانشمندان که به علت اکتشافات  واختراعات مفید  خود سر شناس وممتاز  می شوند، گمان می برند که در دیگر کلیات علوم نیز به اندازه رشته خود صاحب نظرواطلاع اند. مثلا ادیسون گاهگاه به بیان نظریات مذهبی برای مردم می پرداخت ومردم نیز به تصور اینکه آن مکتشف بزرک در این رشته ها نیز همانند کارهای علمی اش متبحر است گفته هایش را به دیده احترام می شنودند ومی پذیرفتند. به این جهت بعضی از مردان بزرگی که خود راه پیشرفت بشریت را از جهاتی هموار کرده اند وقتی چیزهایی که به آن آشنا نیستند تعلیم می دهند از جهات دیگر این سیر تکاملی را متوقف می کند.[1][1] - ارتداد در اسلام، عیسی ولائی،  تهران، نشر نی، 1380، ص 244، به نقل از : انسان موجود ناشناخته، ص 58موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، افغانستان ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 22:18 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 

زندگی در دنیایی مجازی بخصوص فسبوک، مثل  دنیایی واقعی تعریف دو سویه دارد. اگر بخوانی می خوانند، اگر لایک کنی لایک  می کنند، اگر تشکر کنی تشکر می کنند، اگر فحش بدهی فحش می دهند.

پس چه فرقی با دنیایی واقعی دارد،  ما در دنیا واقعی دقیقا با همین مشکل دست وپنجه نرم می کنیم، سلام بدیهی سلام می دهند، رفتی می آیند، دیدی می بینند،  قرض دادی قرض می دهند،  عیادت رفتی عیادت می آیند، ....

در این میان تفکر نهیلیستی تقویت می شود وهدف از زندگی رخت بر می بندد، برای  چه وارد  فسبوک می شویم، برای لایک کردن، بارک الله گفتن و....برای چه عیادت می رویم، تاروزی عیادت مابیایند ؟ برای چه فاتحه وعروسی می رویم تا روزی عروسی وفاتحه ما بیایند؟... آخر چه نصیب ما می شود؟ آیا هدف واقعی همین است یا اصلاهدفی نداریم؟

در فسبوک تنها ساعتها وقت گم می شود در دنیایی واقعی عمرمان گم شود، آخرین سود ما: خسرالدنیا والاخره...موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی ، گلواژه های ماندگار

تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 21:47 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

چندین هزار سال  قبل پروتاگراس  گفت مقياس همه چيز، انسان است. انسان هرچه وهر نوعی که می فهمد وهر چه حکم می کند عین واقع وحقیقت است، حقيقت غير از آنچه انسان مى‏فهمد نيست، از آنجهت  که انسان ها به  صورت مختلف، متفاوت وبلکه متضاد می فهمند،مثلا کسی یک چیز را راست می پندارد وکسی دیگر دروغ،  پس می تواند یک چیز هم راست باشد وهم دروغ، هم ثواب باشد وهم خطا.  

يكى ديگر از همین شخصیت ها بنا گرگياس آب پاکی را روی دست همه ریخت وخیال همه را راحت کرد وگفت:  محال است چيزى موجود بشود و اگر هم به فرض محال موجود بشود قابل شناختن نيست و اگر به فرض محال شناخته شود قابل تعريف و توصيف براى غير نيست‏

 با این عبارت ها خواستند بگویند حقیقتی وجود ندارد، ماگشتیم  نبود شما نگردید نیست.

هرچند در آن زمان پاک سیرتانی چون سقراط برای زدودن  این اتهام ازحقیقت، با طمأنینه وسلامت روح روان، جام شوکران را سرکشید.اما دور باطل دنیا متوقف نشد و ادامه پیدا کرد.

جریانات وحوادث دنیایی امروز به خوبی از نظریه پروتاگوراس وگرگیاس حمایت می کند، ظالم  ومظلوم، قاتل ومقتول،  گرگ وگوسفند،.... همه حق هستند، برای کسی ثابت نشده است که حقیقتی وجود دارد، مکنونات ذهنی خود را حقیقت می دانند، این یعنی میزان همه چیز انسان است. پس در دنیا تنها این حقیقت وجود دارد که حقیقتی وجود ندارد.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها ، پاسخ به شبهات ، پستوهای زندگی

تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 23:11 | نویسنده : محرم علی خلیلی |


چالش های درونی وحدت اسلامی

پیش نیاز:


گفتمان غالب در مجامع فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام، پراکندگی ها و تقسیمات جغرافیایی جهانی اسلام را، سوغات ناخواسته جهان غرب، بخصوص پس از جنگ های جهانی اول ودوم می دانند، اما پیش از آن، امت اسلام آبستن حوادث وناملایماتی بود که تضعیف وحدت اسلامی ووضع نابسامان کنونی را به دنبال داشت. به همان مقیاس که تاریخ از بعثت و رحلت حضرت محمد فاصله می گیرد، پیام ها و آموزه های  نجات بخش او نیز در پرانتز قرار گرفته وبلکه به فراموشی سپرده می شود وبه جای آن ناهنجاری های خودبنیاد داخلی- اسلامی ضخیمتر ووخیمتر می شود.

بقیه در ادامه مطلب....................

این نوشته در تارنماهای زیر نیز قابل دریافت  است:

سایت خبری تحلیلی وحدت نیوز

http://www.wahdatnews.com/farsi/?p=17558

پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه

http://shafaqna.com/persian/elected/item/63605.html

افغانستان آنلاین نیوز

http://news.af

سایت خبری تحلیلی رشد

http://www.roushd.com/newsIn.php?id=17032

سایت خبری تحلیلی خراسان زمین

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?&id=2266موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش ، دل نوشته ها ، ایستگاه نقد ها و تحلیلها
ادامه مطلب

تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 | 19:52 | نویسنده : محرم علی خلیلی |
منبع:راسخون
www.rasekhoon.net/article/print/738296
  چکیده:
 بحث عقل در ساحت دین، روایت گر رابطه عقل ودین است. این بحث که دارای سابقه و تاریخ پر فراز وفرود می باشد، بیشتر به عوامل خارجی وبیرونی بر می گردد، زیرا دین وخصوصا اسلام در ذات وماهیت خود هیچ تضادی باعقل وعقلانیت نداشته است بلکه آن را رسالت انسانی در حوزه حیات فردی واجتماعی می داند. هرچند سیرعقلانیت در اسلام نیز با چالش های جدی مواجه بوده است وجامعه وفرهنگ اسلامی گروه های چون ظاهر گرا در دامن خود پروریده است اما تأمل وتعمق در متون و منابع دینی، حکایت گر همگرای وبلکه مکملیت این دو برای همدیگر است. در موارد مختلف ومتعدد بر زندگی عقلانی وکار برد عقل در زاویه های مختلف حیات فردی واجتماعی تأکید داشته وزندگی منهای عقلانیت را مورد نکوهش قرار داده است. وجود استدلال های فلسفی وعقلی در متون دینی بخصوص قرآن کریم، حکایت از آن دارد که اسلام نه تنها براین امر تأکید ودعوت داشته است بلکه خود دین ومذهب عقلی است، که تئوری تفکیک بین آن دو، به معنی آگاه نبودن تئوریسین از آموزه ها ومولفه های آن هاست.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : سه شنبه هشتم مرداد 1392 | 5:10 | نویسنده : محرم علی خلیلی |
چکیده:

بحث انسان‌شناسی از دیرباز، توجه اندیشوران و پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. با توجه با گستره و پرجانبه بودن انسان، نظریات گونانی در باره شخصیت وحقیقت انسان بیان شده است، در این میان، اسلام به دلیل کمال وجامعیت از یک سو، شناخت حقیقت انسان از سوی دیگر، دیدگاه کاملاً متفاوت و متمایز با ایدئولوژی‌های بشری ارائه داده است. در نگاه انسان‌شناسی اسلامی، انسان استعداد سقوط وصعود تا بی نهایت را دارد، وعلت آن نیز دو بعدی بودن انسان است. انسان کامل، انسان متفاوت در ذات وماهیت با دیگر انسان‌ها نیست، بلگه فقط بخاطر به منصه ظهور رساندن استعدادهای مثبت ومعنوی خویش، شایسته حق‌نمایی گردیده است. کمال یک حقیقت تشکیکی است، فاصله ارزش واعتبار ائمه معصومین با انسان‌های دیگر، به چندین برابر میزان فاصله نور شمع و نور خورشید است، از این رو تنها ارتباطی که بین انسان کامل و امامت می‌توان تعریف کرد رابطه عموم وخصوص مطلق است.موضوعات مرتبط: چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : دوشنبه دهم تیر 1392 | 10:55 | نویسنده : محرم علی خلیلی |

 پرسش های چند در باره هزاره های افغانستان:

هزاره ها شیعه مذهب، دری زبان واز اقوام زرد پوست، سومین گروه بزرگ قومی در افغانستان هستند. وبا خصوصیات فیزیکی، زیستی، زبانی، مذهبی وفرهنگی کاملا متمایز ومنحصر بفرد ودر کوه پایه های مرکز افغانستان زندگی می کنند که اسباب حیرت وسردرگمی  مورخان وپژوهشگران داخلی وخارجی را فراهم ساخته، وباعث شده نظرات گوناگون وگاه متضاد را ابراز نمایند.


1-     موضوعات مرتبط: تبار شناسی اقوام افغانستان ، چکیده های پژوهش
ادامه مطلب

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391 | 22:55 | نویسنده : محرم علی خلیلی |